Vyšetření rehabilitačním lékařem


Zahrnuje cílené vyšetření postižení oblasti rehabilitačním lékařem buď podle doporučení odesílajícího lékaře nebo podle potíží pacienta. Dochází k předpisu individuálního rehabilitačního plánu, zpravidla i k ošetření funkčních blokád a poučení o pohybovém režimu vhodném v konkrétní situaci u daného pacienta. V případě potřeby lékař pacienta odesílá k odbornému vyšetření (ortoped, neurolog, traumatolog, atd.) případně k došetření zobrazovacími (RTG, sonografie) nebo funkčními metodami (EMG). Pokud to stav pacienta vyžaduje, dochází i předpisu zdravotnických pomůcek (ortézy, berle, hole, bederní pásy, speciální vložky do obuvi, atd.).

Vezměte si sebou k vyšetření lékařské zprávy vztahující se k danému onemocnění nebo úrazu. Jen na základě plné znalosti nynějšího onemocnění lze navrhnout optimální zátěž a individuální rehabilitační plán.

Vzhledem k možným kontraindikacím fyzikální terapie vždy upozorněte na přítomnost kardiostimulátoru, kovových implantátů, užívání antikoagulancií (Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis), onkologickou léčbu v minulosti nebo probíhající těhotenství.

Vyšetření rehabilitačním lékařem