Náš tým

Lékaři mají atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Každý fyzioterapeut má svůj "osvědčený" postup. Vychází při tom z řady terapeutických konceptů a svých pracovních zkušeností. Naši terapeuté jsou proškoleni v těchto metodikách - měkké, mobilizační techniky, Brugger koncept, spirální dynamika, mobilizace žeber metodou Mojžíšové, SM systém, vývojová kineziologie, míčková facilitační a mobilizační technika, léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, cvičení dle Schrotové, metoda R. Brunkow, terapie funkčních poruch pánevního dna a inkontinence. Často je v terapiích využíváno cvičení podle S-E-T Conceptu v závěsném aparát Redcord.

Lékaři mají atestaci v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína. Výhodou je mnohaletá zkušenost s prací na neurologickém oddělení. Ve své praxi využívají poznatků Manuální a myoslekeletální medicíny, McKenzie diagnostické metody, Mechanické diagnostiky a terapie, Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Pavla Koláře a principů DNS ve sportu.