Rehabilitace a fyzioterapie


Léčíme zejména bolestivé stavy, neurologická a ortopedická onemocnění, poúrazové a pooperační stavy s cílem snížení nebo odstranění bolestí a obnovení funkčního stavu. V optimálním případě dochází k návratu k běžným denním a pracovním činnostem. Neméně důležitou součástí fyzioterapie je i prevence vzniku bolestivých stavů.

Rehabilitace a fyzioterapie

Individuální léčebná tělesná výchova (ILTV)


Jedná se o způsob terapie, kdy dochází k rozklíčování patologických řetězců a vzorů a následně jsou tyto nevhodné vzory překryty optimálními pohybovými schématy. Tento postup často vede k obnovení funkce daného segmentu v kontextu správného nastavení části nebo celého těla. Fyzioterapeut během terapie dále pracuje na nejrůznějších reflexních změnách a blokádách s cílem je uvolnit a tím usnadnit následný pohyb v optimálním pohybovém vzoru. Pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje, je předepisována i skupinová léčebná tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta.

Individuální léčebná tělesná výchova (ILTV)

Měkké techniky a mobilizace


Měkké techniky se zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, které vznikají vlivem přetížení, úrazů či nemocí. Mobilizace slouží k nenásilnému obnovení kloubní funkce.

Měkké techniky a mobilizace

Fyzikální terapie


Vodoléčba (podvodní masáž celková, vířivá koupel horních a dolních končetin), elektroléčba (včetně komorové hydrogalvanické lázně), ultrazvuková terapie, mikrovlnná a krátkovlnná diatermie, parafinový zábal, magnetoterapie, distanční elektroterapie (VAS), přístrojová lymfodrenáž, vakuově-kompresivní terapie Extermiter, kryoterapie.

Vzhledem k možným kontraindikacím fyzikální terapie vždy upozorněte na přítomnost kardiostimulátoru, kovových implantátů, užívání antikoagulancií (Warfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis), onkologickou léčbu v minulosti nebo probíhající těhotenství.

Fyzikální terapie

Mechanoterapie na přístrojích


Součástí terapie je i cvičení na přístrojích (rotoped, kladky, labilní plochy, veslice, běžecký pás, ergoterapeutické panely, atd.) za účelem zejména zlepšení funkčních schopností, stabilizace těla a zvýšení svalové síly.

Mechanoterapie na přístrojích

Kineziotaping


Většinou je využíván v rámci individuální léčebné tělesné výchovy nebo jako doplňková metoda zvláště u bolestivých stavů.

Kineziotaping